• product_banner
 • पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाइन्डिङ ग्लोब्युलिन प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Leu30-His402 लाई C-Terminus मा 6-His ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% को रूपमा ...
 • पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाइन्डिङ ग्लोब्युलिन प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Leu30-His402 लाई C-Terminus मा 6-His ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% को रूपमा ...
 • पुनः संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1), C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1), C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत Mycoplasma pneumoniae Expression Host E.coli Tag C-His Tag Application immunoassays मा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1) प्रोकारियोटिक अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Met1-Ala1634 C-टर्मिनसमा His-ag द्वारा व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > ९५% a...
 • पुनः संयोजक मानव cTnI प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव cTnI प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव अभिव्यक्ति होस्ट E.coli Tag C-उनको ट्याग एप्लिकेसन इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मानव cTnI प्रोटीन E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिन्छ र Ala2-Ser210 एन्कोडिङ लक्ष्य जीन C-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%।आणविक मास द...
 • पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Lys 35 - Ala 685 लाई C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% द्वारा निर्धारित ...
 • पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Lys 35 - Ala 685 लाई C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% द्वारा निर्धारित ...
 • पुनः संयोजक HIV-1 p24 प्रोटीन (समूह M, उपप्रकार B), C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक HIV-1 p24 प्रोटीन (समूह M, उपप्रकार B), C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस अभिव्यक्ति होस्ट E.coli ट्याग C-हिस ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोएसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक HIV-1 p24 प्रोटिन (समूह M, सबटाइप B) E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिन्छ र C-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिन्छ।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%।आणविक मा...
 • पुनः संयोजक हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी CagA प्रोटीन, N-His ट्याग

  पुनः संयोजक हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी CagA प्रोटीन, N-His ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव अभिव्यक्ति होस्ट E.coli ट्याग N-His ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोएसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ सामान्य जानकारी रिकोम्बिनेन्ट हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी CagA E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र टारगेटजीन एन्कोडिङ Met1-Phe294 N-टर्मिनसमा His-tag सँग व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 90% SDS-PAGE द्वारा निर्धारित।आणविक मास T...
 • मानव सी-प्रतिक्रियात्मक प्रोटीन

  मानव सी-प्रतिक्रियात्मक प्रोटीन

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव फुफ्फुस फ्लुइड अनुप्रयोग immunoassays मा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।एकाग्रता [लट स्पेसिफिक] (+/-१०%)।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%।आणविक मास 23.0 kDa उत्पादन बफर 20 mM Tris, 150 mM NaCl, 2 mM CaCl2, pH 7.5।भण्डारण प्राप्त गरेपछि यसलाई -20 ℃ देखि -80 ℃ मा बाँझ अवस्थामा भण्डार गर्नुहोस्।aliquot लाई सिफारिस गर्नुहोस् ...
 • पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6, N-हिस ट्याग

  पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6, N-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव अभिव्यक्ति होस्ट रोटाभाइरस ए ट्याग एन-हिस ट्याग एप्लिकेसन इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6 E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Met1-Lys397 N-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता >...
 • पुन: संयोजक Monkeypox Virus B6R प्रोटीन, C-His ट्याग

  पुन: संयोजक Monkeypox Virus B6R प्रोटीन, C-His ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत Monkeypox Virus(strain Zaire-96-I-16) एक्सप्रेशन होस्ट HEK 293 सेल ट्याग C-हिस ट्याग एप्लिकेसन इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मोन्कीपक्स भाइरस B6R प्रोटीन स्तनधारी अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Tyr18-Thr277 C-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।सम्पत्ति...
 • पुन: संयोजक Monkeypox भाइरस A35R प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुन: संयोजक Monkeypox भाइरस A35R प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत Monkeypox Virus(strain Zaire-96-I-16) एक्सप्रेशन होस्ट HEK 293 सेल ट्याग C-हिस ट्याग एप्लिकेसन इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मोन्कीपक्स भाइरस A35R प्रोटीन स्तनधारी अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Arg58-Thr181 C-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।सम्पत्ति...