• product_banner
 • पुनः संयोजक मानव RSV (B, स्ट्रेन B1) फ्युजन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव RSV (B, स्ट्रेन B1) फ्युजन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत HEK 293 अनुप्रयोग इम्युनोएसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।एकाग्रता [लट स्पेसिफिक] (+/-१०%)।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%।आणविक द्रव्यमान पुन: संयोजक मानव RSV (B, स्ट्रेन B1) 534 एमिनो एसिडहरू समावेश भएको फ्युजन प्रोटीन र 59.0 kDa को गणना गरिएको आणविक द्रव्यमान छ।उत्पादन बफर PBS, 5% ग्लिसरोल, pH 7.4।स्टो...
 • पुनः संयोजक डेंगु काइमेरिक लिफाफा प्रोटीन, एन-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक डेंगु काइमेरिक लिफाफा प्रोटीन, एन-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उनको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम काम गर्ने टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी रिकोम्बिनेन्ट भाइरल डेंगु भाइरस 4 NS1 प्रोटीन मानव 293 कोशिका (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिंग Asp775-Ala1126 लाई C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागले व्यक्त गरिएको छ।SDS-P द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%...
 • पुनः संयोजक भाइरल डेंगु भाइरस 4 NS1 प्रोटिन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक भाइरल डेंगु भाइरस 4 NS1 प्रोटिन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी रिकोम्बिनेन्ट भाइरल डेंगु भाइरस 4 NS1 प्रोटीन मानव 293 कोशिका (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिंग Asp775-Ala1126 लाई C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागले व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > ९५% निर्धारणको रूपमा...
 • पुनः संयोजक भाइरल डेंगु भाइरस 2 NS1 प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक भाइरल डेंगु भाइरस 2 NS1 प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी रिकोम्बिनेन्ट भाइरल डेंगु भाइरस 2 NS1 प्रोटीन मानव 293 कोशिका (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिंग Asp776 - Ala1127 C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% को रूपमा ...
 • पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6, N-हिस ट्याग

  पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6, N-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत रोटाभाइरस एक अभिव्यक्ति होस्ट E.coli ट्याग N-हिस ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोएसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक रोटाभाइरस एक मध्यवर्ती क्याप्सिड प्रोटीन VP6 E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Met1-Lys397 N-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 90% एस द्वारा निर्धारित ...
 • पुन: संयोजक इन्टरल्यूकिन-१ बीटा प्रोटीन, सी-हिस ट्याग

  पुन: संयोजक इन्टरल्यूकिन-१ बीटा प्रोटीन, सी-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत होमो सेपियन्स (मानव) अभिव्यक्ति होस्ट E.coli ट्याग C-हिस ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी रिकम्बिनेन्ट इन्टरल्यूकिन-१ बिटा प्रोटीन E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र Ala117-Ser269 को लक्ष्य जीन एन्कोडिङ C-टर्मिनसमा His-tag को साथ व्यक्त गरिएको छ।SDS-PAG द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%...
 • पुनः संयोजक इन्फ्लुएन्जा बी एनपी, सी-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक इन्फ्लुएन्जा बी एनपी, सी-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव अभिव्यक्ति होस्ट E.coli ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक इन्फ्लुएन्जा B NP प्रोटीन (B/Beijing/184/93) E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Met1-Tyr 560 लाई C-टर्मिनसमा His-tag को साथ व्यक्त गरिएको छ।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%...
 • पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाइन्डिङ ग्लोब्युलिन प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Leu30-His402 लाई C-Terminus मा 6-His ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% को रूपमा ...
 • पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाध्यकारी ग्लोब्युलिन प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव सेक्स हर्मोन-बाइन्डिङ ग्लोब्युलिन प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Leu30-His402 लाई C-Terminus मा 6-His ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% को रूपमा ...
 • पुनः संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1), C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1), C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत Mycoplasma pneumoniae Expression Host E.coli Tag C-His Tag Application immunoassays मा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मानव माइकोप्लाज्मा निमोनिया P1 प्रोटीन (MP-P1) प्रोकारियोटिक अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिएको हो र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Met1-Ala1634 C-टर्मिनसमा His-ag द्वारा व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > ९५% a...
 • पुनः संयोजक मानव cTnI प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  पुनः संयोजक मानव cTnI प्रोटीन, C-हिस ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव अभिव्यक्ति होस्ट E.coli Tag C-उनको ट्याग एप्लिकेसन इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुन: संयोजक मानव cTnI प्रोटीन E.coli अभिव्यक्ति प्रणाली द्वारा उत्पादन गरिन्छ र Ala2-Ser210 एन्कोडिङ लक्ष्य जीन C-टर्मिनसमा His-tag संग व्यक्त गरिएको छ।SDS-PAGE द्वारा निर्धारण गरे अनुसार गुण शुद्धता > 95%।आणविक मास द...
 • पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन, C-उसको ट्याग

  सामान्य जानकारी स्रोत मानव भ्रूण मृगौला कोशिका अभिव्यक्ति होस्ट मानव ट्याग C-उसको ट्याग अनुप्रयोग इम्युनोअसेमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।प्रत्येक प्रयोगशालाले यसको विशेष अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि इष्टतम कार्य टाइटर निर्धारण गर्नुपर्छ।सामान्य जानकारी पुनः संयोजक मानव CEACAM5 प्रोटीन मानव 293 कोशिकाहरू (HEK293) द्वारा उत्पादन गरिन्छ र लक्ष्य जीन एन्कोडिङ Lys 35 - Ala 685 लाई C-टर्मिनसमा 6-हिस ट्यागको साथ व्यक्त गरिएको छ।गुण शुद्धता > 95% द्वारा निर्धारित ...
123अर्को >>> पृष्ठ १/३