• product_banner
  • फेकल ओकल्ट ब्लड (एफओबी) र्यापिड टेस्ट किट (इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक एसे)

    फेकल ओकल्ट ब्लड (एफओबी) र्यापिड टेस्ट किट (इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक एसे)

    अभिप्रेत प्रयोग फेकल ओकल्ट ब्लड (एफओबी) र्‍यापिड टेस्ट किट (इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक एसे) मानव मलको नमूनाहरूमा रहेको मानव हेमोग्लोबिन (एचबी) को इनभिट्रो गुणात्मक पहिचानको लागि उपयुक्त छ।परीक्षण सिद्धान्त फेकल ओकल्ट ब्लड (एफओबी) र्यापिड टेस्ट किट (इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक एसे) एक पार्श्व प्रवाह क्रोमेटोग्राफिक इम्युनोएसे हो।यसमा दुई प्रि-कोटेड लाइनहरू छन्, "T" परीक्षण रेखा र "C" नियन्त्रण रेखा नाइट्रोसेलुलोज झिल्लीमा।टेस्ट लाइन एन्टी-ह्युमन हेमोग्लोबिन क्लोन एन्टिबडी र क्यू...